Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2020

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2020

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2020.

Beslutning

Godkendtes.

 

2. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid samt udeservering til Pub'en, 7480 Vildbjerg

Sagsnr.: 22.01.01-G01-57-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid samt udeservering til Pub'en, 7480 Vildbjerg

 

3. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Grillen, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-58-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Grillen, 7400 Herning

 

4. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Pub'en, 7480 Vildbjerg

Sagsnr.: 22.01.01-G01-59-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Pub'en, 7480 Vildbjerg

 

5. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til MCH Arena, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-1-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til MCH Arena, 7400 Herning

 

6. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Cut Wagyu & Black Angus 481, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-2-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Cut Wagyu & Black Angus 481, 7400 Herning

 

7. Eventuelt

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt