Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

6. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Cut Wagyu & Black Angus 481, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-2-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Cut Wagyu & Black Angus 481, 7400 Herning