Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

5. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til MCH Arena, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-1-21 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til MCH Arena, 7400 Herning