Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

4. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Pub'en, 7480 Vildbjerg

Sagsnr.: 22.01.01-G01-59-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Pub'en, 7480 Vildbjerg