Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

3. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Grillen, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-58-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Grillen, 7400 Herning