Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

2. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid samt udeservering til Pub'en, 7480 Vildbjerg

Sagsnr.: 22.01.01-G01-57-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelser, udvidet åbningstid samt udeservering til Pub'en, 7480 Vildbjerg