Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 18. januar 2021
Mødested: Teams

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2020

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2020

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 7. december 2020.

Beslutning

Godkendtes.