Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, biblioteket

Dagsordenpunkter

42. Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni 2020

41.

43. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Gadespejlet, 7400 Herning

44. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Sunds Pizza & Kebab, 7451 Sunds

45. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Vestre Hjørnet, 7400 Herning

46. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Den glade Midtjyde, 7400 Herning

47. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Pedersbæk restaurant,7400 Herning

48. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Mezza, 7400 Herning

49. Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Bella Fantasia, 7451 Sunds

50. Ansøgning om udeservering til restaurant Liva, 7400 Herning

51. Eventuelt