Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, biblioteket

Dagsordenpunkter

46. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Den glade Midtjyde, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-37-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Den glade Midtjyde, 7400 Herning