Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, biblioteket

Dagsordenpunkter

48. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Mezza, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-38-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Mezza, 7400 Herning