Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, biblioteket

Dagsordenpunkter

50. Ansøgning om udeservering til restaurant Liva, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.02-G01-2-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om udeservering til restaurant Liva, 7400 Herning