Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, biblioteket

Dagsordenpunkter

49. Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Bella Fantasia, 7451 Sunds

Sagsnr.: 22.01.01-G01-35-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Bella Fantasia, 7451 Sunds