Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, biblioteket

Dagsordenpunkter

45. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Vestre Hjørnet, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-36-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Vestre Hjørnet, 7400 Herning