Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, biblioteket

Dagsordenpunkter

44. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Sunds Pizza & Kebab, 7451 Sunds

Sagsnr.: 22.01.01-G01-34-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Sunds Pizza & Kebab, 7451 Sunds