Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, biblioteket

Dagsordenpunkter

47. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Pedersbæk restaurant,7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-33-20 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Pedersbæk restaurant,7400 Herning