Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, biblioteket

Dagsordenpunkter

42. Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni 2020

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni 2020

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 15. juni 2020.


Beslutning

Godkendtes.