Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. august 2020
Mødested: Hotel Eyde, biblioteket

Dagsordenpunkter

41.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Nielsen