Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. maj 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

26. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Dansebar & Einstein, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-20-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Dansebar & Einstein, Herning