Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. maj 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

29. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Bird Bird Thai Restaurant, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-19-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Bird Bird Thai Restaurant, Herning