Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. maj 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

28. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Hotel Hammerum, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-18-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Hotel Hammerum, 7400 Herning