Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. maj 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

25. Anmeldelse om ændring af bestyrelsen ved The Friday Bar, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-17-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Anmeldelse om ændring af bestyrelsen ved The Friday Bar, 7400 Herning