Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. maj 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

31. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Restaurant Brdr. Price, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-15-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udeservering til Restaurant Brdr. Price, 7400 Herning