Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. maj 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

27. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Sinatur Hotel Skarrildhus, Kibæk

Sagsnr.: 22.01.01-G01-16-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Sinatur Hotel Skarrildhus, Kibæk