Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. maj 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

30. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Nordic Restaurant, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-14-17 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Nordic Restaurant, Herning