Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 17. maj 2017
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

23. Godkendelse af referat fra mødet den 27. marts 2017

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 27. marts 2017

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 27. marts 2017.   

 

Beslutning

Godkendt.