Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

12. Godkendelse af referat fra mødet den 2. februar 2015

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 2. februar 2015

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den2. februar 2015.

 

Beslutning

Natascha Joof havde en forespørgsel med fra Kasper Ravn Fredensborg til mødetidspunkt i Bevillingsnævnet, idet det er sidste referat fremgik, at han gerne så møderne afholdes kl. 19.00 i stedet for som tidligere besluttet kl. 16.00.  Kunne tidspunktet eventuelt ændres til kl. 17.00.

Det blev drøftet i nævnet, og man vedtog at fastholde kl. 16.00.

 

Kasper Ravn Fredensborg mødte kl. 17.15 og tidspunktet for møderne blev drøftet på ny.

 

Det blev aftalt, at møderne fremover afholdes hver anden gang kl. 16.00, og hver anden gang kl. 17.00

 

Referatet i øvrigt godkendt.

 

13. Orientering fra Trygt Natteliv

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv

 

14. Ansøgning om tilladelse til udeservering til Old Irish Pub, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-11-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om tilladelse til udeservering til Old Irish Pub, Herning

 

15. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Zwei Grosse Bierbar, Silkeborgvej 5, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-10-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Zwei Grosse Bierbar, Silkeborgvej 5, 7400 Herning

 

16. Ansøgning om alkoholbevilling til Feldborg Hallens Cafeteria

Sagsnr.: 22.01.01-G01-8-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Feldborg Hallens Cafeteria

 

17. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Bird Bird Thai Restaurant 1, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-12-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Bird Bird Thai Restaurant 1, 7400 Herning

 

18. Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Hotel Hammerum, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-9-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Hotel Hammerum, 7400 Herning

 

19. Eventuelt

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt