Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

14. Ansøgning om tilladelse til udeservering til Old Irish Pub, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-11-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om tilladelse til udeservering til Old Irish Pub, Herning