Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

15. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Zwei Grosse Bierbar, Silkeborgvej 5, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-10-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Zwei Grosse Bierbar, Silkeborgvej 5, 7400 Herning