Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

18. Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Hotel Hammerum, 7400 Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-9-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt udvidet åbningstid til Hotel Hammerum, 7400 Herning