Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

12. Godkendelse af referat fra mødet den 2. februar 2015

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 2. februar 2015

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den2. februar 2015.

 

Beslutning

Natascha Joof havde en forespørgsel med fra Kasper Ravn Fredensborg til mødetidspunkt i Bevillingsnævnet, idet det er sidste referat fremgik, at han gerne så møderne afholdes kl. 19.00 i stedet for som tidligere besluttet kl. 16.00.  Kunne tidspunktet eventuelt ændres til kl. 17.00.

Det blev drøftet i nævnet, og man vedtog at fastholde kl. 16.00.

 

Kasper Ravn Fredensborg mødte kl. 17.15 og tidspunktet for møderne blev drøftet på ny.

 

Det blev aftalt, at møderne fremover afholdes hver anden gang kl. 16.00, og hver anden gang kl. 17.00

 

Referatet i øvrigt godkendt.