Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 16. marts 2015
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

16. Ansøgning om alkoholbevilling til Feldborg Hallens Cafeteria

Sagsnr.: 22.01.01-G01-8-15 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Feldborg Hallens Cafeteria