Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 14. januar 2019
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2018

2. Orientering fra Trygt Natteliv

3. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Seaside, Sunds

4. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Dagmar Bio, 7280 Sdr. Felding

5. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Det Lille Sted, Ørnhøj

6. Eventuelt