Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 14. januar 2019
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

5. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Det Lille Sted, Ørnhøj

Sagsnr.: 22.01.01-G01-1-19 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse, udvidet åbningstid samt udeservering til Det Lille Sted, Ørnhøj