Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 14. januar 2019
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

4. Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Dagmar Bio, 7280 Sdr. Felding

Sagsnr.: 22.01.01-G01-76-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Dagmar Bio, 7280 Sdr. Felding