Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 14. januar 2019
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

3. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Seaside, Sunds

Sagsnr.: 22.01.01-G01-75-18 Sagsbehandler: Annette Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Seaside, Sunds