Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 14. januar 2019
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

6. Eventuelt

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Eventuelt