Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 14. januar 2019
Mødested: A1.22

Dagsordenpunkter

1. Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2018

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2018

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 10. december 2018.         

 

Beslutning

Godkendtes.