Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

100. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Zwei Grosse Bierbar, Herning.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-74-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Zwei Grosse Bierbar, Herning.