Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

86. Forslag til mødekalender 2013 for bevillinsnævnet.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Forslag til mødekalender 2013 for bevillinsnævnet.

Sagsfremstilling

Der fremsendes hermed forslag til kommende mødedatoer i bevillingsnævnet for 2013:

 

Mødedatoer:

24. januar 2013

14. marts 2013

25. april 2013

20. juni 2013

15. august 2013

3. oktober 2013

14. november 2013

19. december 2013

 

Møderne forventes påbegyndt kl. 15.30, og der holdes ét dialogmøde i foråret og ét i efteråret med repræsentanter fra Restauratørforeningen.

Beslutning

Godkendtes.