Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

89. Anmodning om genovervejelse af bevillingsnævnets afgørelse.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-60-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmodning om genovervejelse af bevillingsnævnets afgørelse.