Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

90. Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen ved Jensens Bøfhus, Østergade 32, Herning

Sagsnr.: 22.01.01-G01-73-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Anmeldelse om ændring af sammensætning af bestyrelsen ved Jensens Bøfhus, Østergade 32, Herning