Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

98. Orienteringen om lukningen af El Toro, Herning.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-53-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orienteringen om lukningen af El Toro, Herning.