Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

92. Ansøgning om bestyrergodkendelse til Betty Boop, Herning.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-71-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om bestyrergodkendelse til Betty Boop, Herning.