Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

95. Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Betty Boop, 7400 Herning.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-72-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling, bestyrergodkendelse samt udvidet åbningstid til Betty Boop, 7400 Herning.