Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

97. Ansøgning om alkoholbevilling til Aktiv Fritid, Herning.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-70-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Aktiv Fritid, Herning.