Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

96. Ansøgning om alkoholbevilling til Vidlbjerg Chicken & Burger, Vildbjerg.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-69-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om alkoholbevilling til Vidlbjerg Chicken & Burger, Vildbjerg.