Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

87. Orientering fra Trygt Natteliv

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Orientering fra Trygt Natteliv