Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

85. Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2012

Sagsnr.: 22.01.01-G01-30-10 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2012

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra mødet den 25. oktober 2012.


Beslutning

Godkendtes.