Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

88. Opfølgning på orienteringen om udstedelse af lejlighedstilladelser.

Sagsnr.: 22.01.02-G01-4-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Opfølgning på orienteringen om udstedelse af lejlighedstilladelser.