Udvalg: Bevillingsnævnet
Mødedato: 13. december 2012
Mødested: A3.25

Dagsordenpunkter

94. Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Papatya 2, 7480 Vildbjerg.

Sagsnr.: 22.01.01-G01-66-12 Sagsbehandler: Annette Teilmann Nielsen  

Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling til Papatya 2, 7480 Vildbjerg.